Close

jūlijs 22, 2020

5 Iemesli, kas kavē panākumus sadzīvē un biznesā

Panākumi biznesā un privāti

Strādājot kā koučs ar cilvēkiem, kuri nolēmuši izmantot profesionāļa palīdzību, lai virzīties sev vēlamajā virzienā straujā un efektīvāk, neatkarīgi, vai tas būtu privātais lauciņš vai biznesa attīstība, esmu novērojusi piecus pamatiemeslus, kas cilvēkus attur no panākumiem. Šeit dalos ar biežāk sastopamajiem, lai vari pārbaudīt un izvērtēt savu situāciju attiecībā pret katru no tiem un, vajadzības gadījumā, ķerties pie uzlabojumiem.

1. Apzināšanās, “Ko es vēlos?” trūkums. Šis ir pamatu pamats, lai jebkurš cilvēks būtu laimīgs un dzīvotu piepildītu dzīvi. Ja es nezinu, ko es vēlos, tātad es nezinu, uz ko man tiekties. Savukārt, ja nezinu, uz ko tiekties, tad dienas paskrien izpildot citu cilvēku vēlmes un vajadzības – darbā strādājot citiem un palīdzot sasniegt viņu sapņus. Bet privātājā dzīvē – uzklausot un ietekmējoties no citu viedokļiem par to, kas it kā būtu vajadzīgs.

Savu vēlmju apzināšanās aizsākas ar sevis pamatīgu iepazīšanu. Koučinga sesijās tie būs jautājumi no kouča puses, savukārt, ja cilvēks nolēmis strādāt individuāli ar sevi, tad lietderīgi būs visa veidi jautājumi par vērtībām, sapņiem, dzīves jēgu, kā cilvēks redz sevi, kādā vidē vēlas dzīvot un kādus cilvēkus vēlas redzēt sev apkārt, ko vēlas atstāt pasaulei pēc savas aiziešanas. Koučinga sesijās, kā viena no metodēm ir dzīves balansa rats, kas klientam lieliski parādā tās viņa dzīves sadaļas, kur viņš jūtas apmierināts un tās, kur vēlētos lietas un situāciju mainīt. Šāds insturments lieliski kalpo arī par turpmāko vēlmju izziņas pamatu.

2. Mērķu trūkums. Otrs biežākais iemesls sajūtai, ka pietrūkst panākumu sajūtas, ka cilvēks “mīcās uz vietas” ir konkrētu mērķu trūkums, kas cilvēkam sniegtu skaidrību, uz ko viņš vai viņa virzās, kad un kā vēlas kaut ko iegūt vai sasniegt savā dzīvē. Komfortabls plūdums pa dzīvi ir jauks veids, kā aizplūstot pa straumi un kādā brīdī attapties, ka sen lolotie sapņi tā arī ir palikuši tikai sapņi un ka tie tiek pārlikti izpildei no gada uz gadu kaut kad nezināmajā nākotnē. Mērķu trūkums var pārvērsties sajūtā, ka cilvēka personība ir apstājusies savā izaugsmē, pārstājusi attīstīties virzīties uz priekšu. Bieži šādos brīžos var parādīties slikta pašsajūta un depresīvas domas, kas pēc dziļākās būtības jau norāda uz neapmierinātību ar esošo situāciju.

Strādājot ar sevi, būtisks ir noteikt ilgtermiņa un īstermiņa mērķus un, bet jo īpaši svarīgi, nospraust mērķus efektīvi pēc labi zināmās SMART metodes, kur tiek definēts – Ko tieši vēlies? Kādā veidā sapratīsi, ka mērķis ir sasniegts? Vai mērķis ir reāls? Ko mērķa sasniegšana dos Tev un apkārtējiem? Kādā termiņā vēlies mērķi sasniegt? Strādājot ar kouču, tiks nodefinētas Tavas prioritātes, vajadzīgie resursi un pirmie soļi mērķa virzienā, neatkarīgi, vai saruna iet par biznesu vai privāto dzīvi.

3.Zema pašapziņa un pašvertējums. Jāatzīmē, ka pašapziņa un pašvērtējums nav gluži viens un tas pats, kaut ikdienā mēs šos jēdzienus jaucam. Pašapziņa pēc būtības ir ticība sev, kas nāk no cilvēka paša. Savukārt, pašvērtējums ir cilvēka paša vērtējums, kā viņš redz sevi, novērtē savas spējas, prasmes, savu rīcību utt. Mēs visi piedzimstam ar augstu pašapziņu, taču dzīves laikā, apkārtējās vides ietekmē, tā ir mazinājusies. Kā transformācijas terapeite saviem klientiem palīdzu saskatīt iemeslus, kas pašapziņu ir mazinājis un dodu instrumentus, lai to atkal celtu. Izmaiņas ir acīmredzamas un visaptverošas klientu dažādās dzīves svērās. Savukārt, strādājot ar kouču, ikkatrs var noteikt savus parametrus, kas nosaka viņa paša pašvērtējumu, kā arī izvērtēt, pie kā būtu jāstrādā primāri, lai tas celtos. Brīdī, kad cilvēka pašapziņa ir augsta – viņš pats sev redz lielāku vērtību, viņa prasības pret dzīvi ir krienti augstākas un viņš ir gatavs darīt daudz vairāk, lai nodrošinātu savas prasības gan privātājā dzīvē, gan biznesā.

4. Bailes. Bailes ir mūžīgais aktuālais jautājums ikvienam no mums. Tiklīdz vēlamies darīt kaut ko jaunu, nebijušu, kaut ko, kas liek mums izkāpt no komforta zonas, tā klāt ir bailes. Jautājums, ko mēs ar tām darām? Pakļaujamies un nedaram neko. Vai apzināmies tās un strādājam ar bailēm, kā rezultātā izprotam tās, spējam noteikt, kurš no baiļu veidiem mums ir un par ko tās liecina. Ir vairāki baiļu veidi, piemēram, bailes, ka neesmu pietiekami labs/-a, bailes no neizdošanās, bailes no vilšanās utt. Strādājot kouča vadībā, cilvēks iepazītst savas bailes, izprot tās un izmantojot kouča dotos instrumentus atbrīvojas vai mazina tās, lai varētu virzīties sava piepildījuma un sapņu virzienā.

5.Ierobežojošie uzskati. Mēdz dzīvojam savā plūdumā, taču reti jautājam sev, no kurienes nāk dažādi pieņēmumi un uzskati, kas caurvij mūsu dzīvi, kapēc mēdz dzīvojam pēc dažādiem principiem un kas ir to saknes. Ierobežojošie uzskati ir kaut kas, ko mēs ikdienā neapzināmies, bet tie vada mūs un ļoti bieži arī nepamatoti ierobežo mūsu rīcību, jo pēc būtības ierobežojošie uzskati ir nepatiesi, veidojušies, lai limitētu. Biežāk sastopamie ir – lai nopelnītu ir smagi jāstrādā, visi gudrie, skaistie vīrieši jau ir aizņemti, Tev nevar būt viss, labāk zīle rokā, nevis mednis kokā utt. Atpazīstot savus ierobežojošos uzskatus, cilvēks redz robežas viņa paša prātā, kuras viņu limitē un neļauj sasniegt vairāk.

Par katru no šeit nosauktajiem iemelsiem var runāt daudz, daudz dziļāk un detalizētāk. Pirmais solis ir to saskatīšana. Ja arī Tu atpazīsti kādu no augstāk minētajām pazīmēm savā dzīvē, ir pienācis laiks rīkoties. Iepazīsti sevi un prātā darbības principus, lai virzītos uz sevis attīstību un izaugsmi gan personīgajās attiecībās, gan veidojot biznesu.

Konsultēšanās pie kouča jeb personības un biznesa izaugsmes trenera sniegs atbalstu, skaidru redzējumu gan uz izaicinājumiem, gan risinājumiem, lai rezultāti tiktu sasniegti ātrāk un efektīvāk. Piesakies bezmaksas 15 min konsultācijai par to kā koučings vai transformatīvā terapijas sesija var palīdzēt tev šeit.