Close

marts 3, 2019

6 Efektīvi veidi, kā celt pašvērtējumu

self-esteem

Kāda ir tava atbilde uz jautājumu, kā vairot pārliecību par sevi un saviem spēkiem? Ik katrs cilvēks laiku pa laikam cieš no zema pašvērtējuma un pārliecības trūkuma. Labā ziņa ir faktā, ka pārliecību tāpat kā jebkuru citu prasmi, piemēram, līderību vai publisko uzstāšanos, var apgūt un trenēt.

Neatkarīgi no ienākumu lielumu vai statusa sabiedrībā, zems pašvērtējums ir viens no visbiežāk sastopamiem izaicinājumiem jebkura cilvēka dzīvē. Interesants ir fakts, ka tikai retam no mums zems pašvērtējums ir pilnīgi visās dzīves jomās. Vairums cilvēku ir zems pašvērtējums, ja runa ir par kādu konkrētu dzīves jomu, momentu vai prasmi. Taču ir jomas, kur esam eksperti vai vismaz labi speciālisti vai kur jūtamies kā zivs ūdenī, labi pārzinam tēmu un dodam padomus citiem, līdz ar to mūsu pašvērtējums ir krietni augstāka šajās sfērās.

Sevis dziļāka iepazīšana pašam, vai izmanotojot sertificēta kouča pakalpojumus, ir labs veids, kā ieviestu skaidrību, kuras ir jomas un sfēras, pie kurām būtu jāstrādā, lai celtu savu pašvērtējumu, kas ilglaicīgā periodā palielinās efektivitāti un iespēju sasniegt kārotos mērķus un uzlabotu apmierinātību ar dzīvi kopumā.

Ja redzi personu ar augstu pašvērtējumu, tad visticamāk tas ir mērķtiecīga darba rezultāts. Celt savu pašvērtējumu ir katra spēkos, tikai ir jāgrib. Šeit apkopoti 6 efektīvi veidi, kā vairot savu pašvērtējumu:

1.Iztaujā sevi par sfērām, kur jūti zemu pašvērtējumu un pārliecības trūkumu.
Atlicini laiku sarunai ar sevi – patiesai un dziļai, kas Tev atklās par lietām, kur nejūti pārliecību. Lai uzzinātu par sevi vairāk, godīgi atbildi sev uz šādiem jautājumiem:
„Kā es sevi vērtēju, skatoties no malas?” (novērtē no 1-10, kur 1- zemu, 10 –izcili).
„Kuras ir tās sfērs, kur man pietrūkst pārliecības pa sevi?”
„Kas mani biedē šajās sfērās?”
„Kas varētu vairot manu pārliecību biznesā vai darba vietā un privātajā dzīvē?”
„Ko es varētu darīt, lai vairotu savu pašvērtējumu šajās sfērās?”
“Ko es citos vērtēju visaugstāk?”

Ja jūti, ka pietrūkst pārliecība par sevi kopumā – iespējams, pie vainas ir zema pašapziņa, ne pašvērtējums! Pašapziņa un pašvērtējums ir divas dažādas lietas. Pašapziņa pēc būtības ir iekšēja ticība sev, kamēr pašvērtējums – kā mēs redzam sevi dažādās dzīves sfērās un jomās. Mēs visi piedzimstam ar augstu pašapziņu, taču apkārtējo apstākļu ietekmē tā mēdz mazināties. Taču caur transformatīvo terapiju ar to var strādāt un atgūt augstu ticību sev. Pašvērtējums savukārt ir trenējams un uzlabojams lielums, proti, ja Tev ir zems pašvērtējums kā kulinārei – trenējot šī prasmes, Tu iegūsi augstāku pašvērtējumu. Cits piemērs, zems pašvērtējums kā vadītājam –  specifiskas zināšanas un pieredze var sniegt Tev pašvērtējuma paaugstināšanos šajā lauciņā. Šeit lieliski var palīdzēt arī  koučinga sesija, kas palīdzēs Tev apzināties, kas ir tie dzīves lauciņi un sfēras, kas veido Tavu pašvērtējumu. Katram no mums tie ir citi, jautājums – vai Tu apzinies savējos?

2.Ieraugi ideālo ES konkrētā sfērā.
Pašizaugsmes grāmatu autors Napoleons Hils (Napoleon Hill) ir teicis: „Ko mēs redzam savā prātā, to mēs varam sasniegt”. Redzi sevi savā prātā visās detaļās un sīkumos ar augstu pašvērtējumu konkrētājā sfērā. Šeit svarīgi rakstiski nodefinēt, kādai un kādam Tev jābūt konkrētajā lauciņā, lai tu  vērtētu  sevi atzinīgi uz 9-10 ballēm. Tad, kad Tu apraksti ideālo – Tu zini, uz ko tiekties. Tagad atliek tikai pilnveidot vajadzīgās prasmes, iegūt jaunas zināšanas vai vajadzīgo pieredzi, lai atbilstu savam iepriekš uzrakstītajam 9-10 vērtējumam.

3.Iegūsti pieredzi.
Pieredze vairo pārliecību. Ja vēlies just pārliecību sevis prezentēšanā, prezentē sevi biežāk – apmeklē tīklošanās pasākumus, piesakies pastāstīt par savu pieredzi citiem. Vēlies just pārliecību publiski uzstājoties – uzstājies mācību iestādes kā nozares eksperts, piedalies pieredzes apmaiņas braucienos un konferencēs vai kļūsti par TED runātāju. Vēlies kļūt par ekspertu konkrētā jomā –  nomaini esošo pieeju konkrētai dzīves sfērai, izkāp no kommforta zonas, eksperimentē un novērtē savu izaugsmi un ļauj to darīt arī citiem.

4.Rīkojies ārpus komforta zonas.
Katru dienu dari kaut ko jaunu, kaut ko līdz šim nezināmu, kas vairo Tavas prasmes un nodrošina jaunas iemaņas, veido pieredzi. Un ar laiku būs izveidojies pieradums darīt jaunas lietas, kas nodrošinās Tev nepieciešamo pārliecību par saviem spēkiem arī brīdī, kad Tavā dzīvē ienāks jaunas iespējas un izaicinājumi. Atceries, pārkāpjot komforta zonas robežu –  tā paplašinās!

5.Fokusējies uz panākumiem savā dzīvē.
Sagatavo sarakstu ar vismaz 30 lietām, ko Tu redzi kā savus sasniegumus un panākumus. Tās var būt mazas lietas, kas ir prasījušas Tavu piepūli un sevis pārvarēšanu. Tie var būt komplimenti no citiem. Un, protams, mini visus savus sasniegtos mērķus. Katru vakaru paslavē sevi par katru dienas sasniegumu un izdošanos. Ikdienas ritmā mēs piemirstam par saviem sasniegumiem, šāds saraksts ir lielisks veids, kā par to atgādināt un redzēt tās sfēras, kur ir redzams rezultāts un kur Tev jau ir labs pašvērtējums.

6.Palīdzi citiem ar lietām, kur jūti pārliecību par sevi.
Palīdzības sniegšana, dalīšanās ar ieteikumiem un padomiem ļaus paplašināt Tavu redzesloku, vairos zināšanas un cels Tavu pašvērtējumu kopumā. Bez tam, tā ir lieliska iespēja kļūt par kādas jomas ekspertu, kas var vest pie jaunām iespējām Tavā dzīvē vai pat jaunas karjeras.

Stabils un augsts pašvērtējums ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, ko varam izmantot virzoties par dzīvi. Neatkaraīgi vai esam spoguļa priekšā, draugu lokā, darba kolektīvā vai publikas priekšā – augsts pašvērtējums vienmēr būs labs pamats panākumiem.

Strādā ar sevi vai lūdz palīdzību personības izaugsmes trenerim jeb koučam, lai vairotu apziņu par savu vērtību, prasmēm, spējām un justu pārliecību jebkurā situācijā.